Välkommen till Idre Samebys hemsida

Idre sameby gränsar i norr mot Härjedalens kommun och ligger i huvudsak inom Dalarna län i Älvdalens kommun. Det handlar om en av Sveriges mindre samebyar med 4 driftsenheter och totalt 13 renägare. Samebyn har sitt sommarland i ett av Sveriges vackraste fjällområden. Idre samebys historiska rötter är djupt förankrade i Dalarnas jord och går tillbaka till människor som först bosatte sig i området. Det råder inget tvivel om att rennäringen är en av de äldsta näringarna i bygden. Modern historiskt forskning och sökande efter arkeologiska spår synliggör, vid varje ny utgrävning, en samisk närvaro och en sydsamisk kultur i Mellanskandinavien som i princip är äldre än den germanska kulturen.